Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

FAQ

 • 1
  Wat is een woongemeenschap?

  Een woongemeenschap is een groep van bewoners die ervoor gekozen heeft om bij elkaar te gaan wonen in een appartementencomplex. Ieder woont zelfstandig in een appartement. De mensen die er wonen kennen elkaar goed en ontmoeten elkaar regelmatig. Het is dus meer dan elkaar vluchtig even gedag zeggen. Voor alle bewoners is er de mogelijkheid binnen de muren van het complex, dus dichtbij huis, deel te nemen aan activiteiten. Deze activiteiten worden door de bewoners zelf georganiseerd.

 • 2
  Wie kiest er nu voor een woongemeenschap?

  Een belangrijke reden is dat zij die er wonen behoefte hebben om in een omgeving te zijn met leef­tijdgenoten. Dat geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar dingen te doen en deel te nemen aan activiteiten. Activiteiten die dicht bij huis zijn. Kortom sociale contacten op doen en onderhouden in een beperkte omgeving. 

 • 3
  Wat is het verschil met een ‘gewoon’ huurhuis?

  Wat de woning betreft is er geen verschil, je woont in je eigen huurap­partement. Maar in een woon­ge­meen­schap ken je elkaar en kun je met elkaar deel­nemen aan activiteiten. Dat alles zonder je eigen privacy te verliezen.

 • 4
  Hoe is het om in woongemeenschap te wonen?

  Gemeenschappelijk wonen is niet voor iedereen weggelegd. Wonen in een woongemeenschap zal een bewuste, weloverwogen keuze moeten zijn. Met behoud van zelfstandigheid en privacy, kies je er voor om deel te nemen aan en deel uit te maken van een groep. Een woongemeenschap functioneert volgens afspraken die door de bewoners zelf worden en zijn gemaakt en waaraan alle leden van de groep zich moeten houden. 
  Het is belangrijk dat u zich bewust bent van uw motieven om in een woongroep te willen wonen.  

  • Als u alleen een kleiner huis wilt, kiest u voor een huis, niet noodzakelijkerwijze voor een woongemeenschap.
  • Als u zoekt naar gezelschap, naar vrienden: in een woongroep kùnt u ze vinden maar het hoeft niet. Het hangt sterk van uw eigen inzet af.
  • Zoekt u garanties om verzorgd te worden als dat nodig is? Besef dan dat een woongemeenschap geen verzorgingshuis of serviceflat is. U zult dit zelf moeten regelen.
  • Wie kiest voor een woongemeenschap, kiest hooguit voor 'buren'. Maar wil dan ook zelf een goede buur zijn!

  Het betekent dus ook ‘geven’ en ‘nemen’. Dat moet je kunnen en willen, maar dat is niet aan een ieder gegeven! Daarom is het prettig als bewoners deelnemen aan activiteiten: immers dat hoort ook bij samen dingen doen, betrokken zijn op elkaar. Het bevordert bovendien de onderlinge contacten en verdraagzaamheid!

 • 5
  Hoe is nu een en ander geregeld in De Koopvaarder?

  Woongemeenschap De Koopvaarder is een vereniging waarvan bewoners en asp.leden lid zijn. Het bestuur, bestaande uit bewoners, regelt de gang van zaken op basis van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Aan de activiteiten kunnen naast de bewoners ook de asp. leden deelnemen.
  De bewoners betalen per kwartaal een bedrag voor onderhoud dat bestemd is om de tuin te onderhouden en voor het schoonhouden van het complex. Voorts wordt dit geld besteed aan zaken die de bewonersgroep in z'n geheel ten goede komen. Bijvoorbeeld voor de inventaris in de activiteitenruimte of planten en materialen voor de tuin. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af op de ledenvergadering. Het bestuur overlegt ook namens de bewoners periodiek met de verhuurder Intermaris, over allerhande zaken m.b.t. de leefbaarheid en het woongenot in De Koopvaarder. 

 • 6
  Wat zijn we niet?

  De woongemeenschap is geen verzorgings­tehuis. Er is ook geen mogelijkheid dat vanuit De Koopvaarder thuiszorg en/of verpleging verleend wordt. De bewoner of zijn naaste familie zal dit zelf moeten regelen met de reguliere hulpverlenings­instanties. Er worden ook geen maaltijden verstrekt aan degenen die niet meer zelfstandig willen of kunnen koken.
  Incidenteel is het mogelijk dat naaste bewoners hand- en spandiensten aan een bewoner verlenen, die tijdelijk iets zelf niet kan. Dit moet gezien worden als een vorm van burenhulp en is op basis van vrijwilligheid. 

   

 • 7
  Wat heeft de woongemeenschap aan activiteiten te bieden?

  De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de recreatieruimte, Het Trefpunt genaamd. In de recreatieruimte is plaats voor zo'n 150 mensen. Er staan 2 biljarts en is er een keuken / bar, die door eigen bewoners wordt bemand.  De bewoners organiseren zelf een scala aan activiteiten waaraan geheel op vrijwillige basis deelgenomen kan worden. In Het Trefpunt is ook een bibliotheek gevestigd waarin een veelheid aan boeken en puzzels aanwezig is en die geleend kunnen worden.
  Er zijn ook buitenactiviteiten zoals: een wandelgroep en een fietsgroep. In de zomermaanden wordt er op de nabij De Koopvaarder gelegen jeu-de-boules gespeeld. 
   
  Deelname aan de activiteiten staat een ieder vrij: niets moet, alles mag!

 • 8
  Hoe vindt de toewijzing van een vrijgekomen woning plaats?

  Het bestuur van WG De Koopvaarder draagt een nieuwe bewoner(s) voor aan Intermaris. Het is aan Intermaris om de nieuwe bewoner(s) als huurder te accepteren.
  Jaarlijkse wordt er bij de asp. leden middels een enquête gevraagd of zij in het nieuwe jaar benaderd willen worden als er een woning voor verhuur vrij komt.  Met deze personen volgt aan het begin van het nieuwe jaar een gesprek met een bestuursdelegatie om de motivatie om in De Koopvaarder te willen komen wonen nog eens te toetsen.

  Bij de toewijzing van een woning wordt gekeken naar het algemeen belang van de totale bewonersgroep, d.w.z. er zal getracht worden om een redelijk evenwicht tot stand te brengen en te houden tussen echt­paren en alleengaande mannen of vrouwen. Een vrijgekomen woning kan alleen nog worden toegewezen aan een asp. lid dat jonger is dan 74 jaar.
   
  Het aantal jaren dat iemand ingeschreven staat als asp.lid geeft dus geen bepaalde rechten. Veel belangrijker is het of de nieuwe bewoner past binnen de woongemeenschap en of er voldoende motivatie is. Asp. leden die zich meer dan eens hebben laten zien op bijeenkomsten of die al deelnemen aan activiteiten 'kennen' wij.  Omgekeerd is het ook zo dat een asp. lid dat dikwijls komt in de Woongemeenschap, ook de sfeer heeft geproefd en weet waar hij/zij aan begint.

  Om teleurstellingen te voorkomen wijzen wij er op dat van de 60 woningen in De Koopvaarder er gemiddeld maar zo'n 2 à 3 woningen per jaar voor nieuwe verhuur beschikbaar komen!

 • 9
  Wat wordt er van de bewoners verwacht?

  Van de bewoners wordt verwacht dat zij hun eigen straatje schoonhouden, dat wil zeggen: het stukje galerij en de galerijramen direct voor de voordeur van de eigen woning. Daarnaast zijn er tal van kleine taken / werkzaamheden die op vrijwillige basis door één of enkele bewoners worden gedaan. Allemaal taken die  bijdragen om het verblijf in De Koopvaarder voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken! Vrijwilligerstaken zijn bijv. het organiseren van activiteiten (bridgen – klaverjassen – biljarten – sjoelen – keezen e.d.). Andere taken zijn bijv. kerstbomen opzetten, oudpapier klaarzetten, groene bakken klaarzetten, parkeerplaats aanvegen, affiches maken, parkeerplaats indelen, koffiezetrooster maken, bijhouden van de bibliotheek enz. enz. Voor deze taken zijn er altijd wel vrijwilligers/bewoners te vinden. Iedere bewoner kan dus naar vermogen zijn steentje bijdragen. Belangrijk is dat dit soort werkzaamheden niet altijd door dezelfde personen wordt gedaan. Belangrijk is dat mensen die bij ons willen komen wonen open staan om ook de handen-uit-de-mouwen te steken!

 • 10
  Hoe is de aanname van toekomstige bewoners geregeld?

  Heeft u belangstelling voor een woning in De Koopvaarder of wilt u gewoon iets meer weten? Geef dit dan aan via het contactformulier op deze website.

  U kunt zich aanmelden als toekomstige bewoner als u tenminste 55 jaar oud bent en niet ouder dan 68 jaar bent. Wanneer u voldoet aan dit leeftijdscriterium dan zullen er met u enkele gesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken hebben tot doel om na te gaan in hoeverre u  gemotiveerd bent om in de woongemeenschap te willen wonen. Uiteraard kunt u in het gesprek ook de vragen die bij u leven met ons bespreken.

  Na acceptatie door het bestuur kan men zich als aspirant-lid op de wachtlijst van woningzoekenden laten plaatsen.  Daarvoor vragen wij een jaarlijks kleine financiële bijdrage.

  Aspirant-leden krijgen ook het verenigingsorgaan Het Logboek thuisgestuurd waarin o.a. een overzicht wordt gegeven van de activiteiten en verdere wetenswaardigheden over het leven in de Woongemeenschap. En wat heel belangrijk is asp. leden kunnen ook deelnemen aan onze activiteiten!!

 • 11
  Voor welke werkzaamheden is hulp van de bewoners nodig?

  De tuin rondom het gebouw is destijds door de bewoners aangelegd en dient dus door de bewoners onderhouden te worden, zoals bijv. het periodiek maaien van het gras. Daarnaast moeten de parkeerplaats en de trottoirs rondom het gebouw periodiek aangeveegd en onkruidvrij gehouden worden. Daarvoor hebben enkele bewoners zich geheel vrijwillig beschikbaar gesteld. En als het sneeuwt zijn er altijd wel enkele bewoners die meehelpen de paden sneeuwvrij te maken. Oud papier wordt in een speciale container verzameld en er is een bewoner, die zich belast heeft met het klaarzetten van de container om die te laten legen. Zo zijn er tal van kleine taken die bewoners uitvoeren en daarmee de leefbaarheid in De Koopvaarder bevorderen. Hierin uit zich de saamhorigheid: de bereidheid om op basis van vrijwilligheid samen dingen te doen. 

 • 12
  Hoe wordt de huurprijs van de woning vastgesteld?

  Woningcorporatie Intermaris is de verhuurder van de woningen en die bepaalt de maandelijkse huurprijs. Het verkrijgen van huursubsidie is in principe mogelijk (informatie bij Intermaris en de Belastingdienst).
  Naast de maandelijkse huur betaalt elk huishouden een verplichte bijdrage van € 30,-- per kwartaal aan de Vereniging Woongemeenschap De Koopvaarder. Deze bijdrage is nodig voor de financiering van diverse uitgaven ten dienste van de bewoners.

 • 13
  Hoe zijn de woningen uitgevoerd?

  Er zijn 2 typen woningen aanwezig elk met een oppervlakte van ca. 68 m2. Het verschil in de woningen komt tot uitdrukking in een schuine- of rechte muur die grenst aan het naast gelegen appartement. De woningen bestaan alle uit een woonkamer met keukengedeelte, 2 slaapkamers (een grote en een kleine), een badkamer en een hal met berging.  Elke woning heeft een eigen balkon. De huiskamer heeft een oppervlakte van ca. 22 m2 en het aangrenzende keukengedeelte is 7.65 m2 groot.  Voor elke woning is op de begane grond bovendien een eigen afgesloten berging aanwezig. De woningen zijn drempelvrij en alle deuren zijn extra breed. De woningen hebben een centrale luchtafvoer en een heetwatervoorziening voor koken, douchen en verwarmen. Desgewenst is er 1 parkeerplek per woning beschikbaar op de afgesloten parkeerplaats. 

  Plattegrond woning 1Plattegrond woning 2

   

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen