Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Geen bridge meer

Helaas is er een einde gekomen aan het wekelijkse bridgen in De Koopvaarder. Vanuit De Koopvaarder was er al nauwelijks belangstelling meer voor. Voor zover ons bekend wordt er gebridged bij de KBO Hoorn  in het Rode Kruisgebouw aan de Vredehofstraat. Ook in Wijkcentrum De Zaagtand kan gebridged worden.

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen