Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Weer beperkt activiteiten in De Koopvaarder

De maatregelen om de besmetting met het Coronavirus in te dammen zijn vanaf 1 juli jl binnen de Koopvaarder enigszins versoepeld. Vanaf dan is de recreatieruimte het Trefpunt weer opengesteld voor een beperkt aantal activiteiten.

In het kort komen de maatregelen neer op:

ALGEMEEN
1. Betreden van het Trefpunt kan alleen als u geen klachten hebt zoals, koorts/verhoging, hoesten, keelpijn et cetera. Bij deze klachten geldt: BLIJF THUIS, U MAG HET TREFPUNT NIET
BETREDEN.
2. Handen reinigen bij het betreden van het Trefpunt.
3. U houdt minimaal 1,5 meter afstand, ook in de loopbrug. Geef tegenliggers de ruimte en wacht totdat de loopbrug leeg is; ga elkaar daar niet passeren.
4. Het Trefpunt is ingericht op basis van 1,5 m met alleen stoelen zonder leuning als te gebruiken zitplaatsen. De inrichting van de tafels wordt niet gewijzigd of aangevuld met extra stoelen.
5. In de keuken wordt alleen keukenrolpapier gebruikt; geen thee- en handdoeken.
6. Alleen het invalidetoilet is toegankelijk. Toiletpot, steunen, wastafel e.d. worden na ieder gebruik ontsmet.
7. Voldoende ventileren door geopende ramen aan de zijde van de parkeerplaats. Deze na afloop niet sluiten.
8. Bovenstaande aanwijzingen zijn van toepassen op alle (onderstaande) activiteiten.  

ZONDAGSE KOFFIE-UUR
9. Deelname aan het koffie-uur op zondag van 10.30 – 11.30 uur kan na aanmelding via een intekenlijst. De intekenlijst hangt van woensdag t/m vrijdag op het prikbord. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de activiteit niet door. Niet doorgaan wordt bekendgemaakt op het prikbord. DEELNAME KAN ALLEEN ALS U HEBT INGETEKEND. Na afloop van het koffiedrinken wordt de intekenlijst gedeponeerd onder het muntenkistje.
10. Eén persoon doet dienst achter de bar.
11.Deelnemers nemen bij binnenkomst reeds ingeschonken koffie/thee mee vanaf de bar en nemen plaats op gereedstaande stoelen. Vanaf de bar kunt u ook een koekje meenemen vanuit de inmiddels geopende verpakking.
12.De bekende borrel/slagroom wordt niet verstrekt.
13.Voor een tweede ronde kan men het kopje laten vullen aan de bar.
14.Bij vertrek plaatst eenieder door hem/haar gebruikt servies terug op de bar.

BIJ HET BILJARTEN
15.De voorzitter van Net Mis ziet erop toe dat het protocol wordt gevolgd en nageleefd.
16.Biljarten buiten competitieverband vindt plaats met inachtneming van bovenstaande punten. 17.Biljarters gebruiken uitsluitend de eigen keu.
18.Lakens en randen van het biljart dienen vooraf en na afloop van de partij te worden gereinigd. Dit geldt ook voor de biljartballen.
19.Het afdekkleed van de tafels wordt na afloop gereinigd.
20.Er wordt gespeeld aan de hand van een indeling als ware het een competitie.
21.Per tafel zijn maximaal 2 spelers die minimaal 1,5 m afstand bewaren, er is geen scheidsrechter, gescoorde punten worden niet genoteerd, geen handen schudden.
22.Een volledig ingevulde presentielijst wordt na afloop achtergelaten onder het muntenkistje. BIJ

TAFELTENNIS
23.Zie de punten 1 t/m 7 van dit protocol.
24.Door gebruikers wordt de tafel na afloop van het spel gereinigd. Spelers nemen eigen speelmateriaal mee.

BIJ HET SJOELEN
25.Zie de punten 1 t/m 7 van dit protocol. 26.Door gebruikers worden gebruikte attributen na afloop gereinigd.

BIBLIOTHEEK
27.Zie de punten 1 t/m 7 van dit protocol.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden!

De Koopvaarder is een woongemeenschap waar je op jezelf woont maar met de activiteiten dicht bij huis. En met de mogelijkheid om sociale contacten op te doen. Wie wil dat niet als hij ouder wordt? Denk eens aan De Koopvaarder! In het appartementencomplex De Koopvaarder kunt u wonen met  leeftijdgenoten.

Heeft U interesse? In een oriënterend gesprek vertellen wij graag wat het is om in een woongemeenschap te wonen. Wij laten u ook een appartement zien, zodat u een beeld krijgt van de woningen.  Stel gerust uw vragen.

Kijk ook al vast eens op onze FAQ-pagina op deze website, daar vindt u al een groot aantal vragen en antwoorden wat het wonen in De Koopvaarder voor u kan betekenen.

Aanmelden voor een gesprek kan via het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan contact met u op!

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen