Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Organisatie

De woongemeenschap heeft een eigen bestuur, bestaande uit bewoners. Het bestuur regelt de gang
van zaken in de woongemeenschap. Dat ligt allemaal
vast in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Naast het bestuur is er een bewonerscommissie (BC). De bewonerscommissie geeft aan belangstellenden informatie over het wonen in de woongemeenschap en beantwoordt vragen. Zij voert de gesprekken met de toekomstige bewoners. Daarin wordt vooral gekeken naar de motivatie om in De Koopvaarder te komen wonen.

Aspirant-bewoners zijn zij, die na een gesprek met de BC, door het bestuur als toekomstige bewoners zijn toegelaten. Zij worden geplaatst op de wachtlijst van woningzoekenden.
Aspirant-bewoners kunnen aan de activiteiten in de woongemeenschap deelnemen en kunnen zo alvast ‘wennen’ aan hun (mogelijk) toekomstige  woonomgeving. Daartoe ontvangen zij elke maand “Het Logboek”, een maandblad waarin o.a. alle activiteiten e.d. vermeld worden.

Als er een appartement vrijkomt dan draagt de BC van de woongemeenschap de nieuwe bewoner(s) aan Intermaris voor. Het appartement wordt namelijk gehuurd van Woningcorporatie Intermaris

Samenstelling van het bestuur:
D. Zwagerman        – voorzitter
Mw. E. van Dam    – secretaris
J.H.Komijn             – penningmeester
Mw. B.Wilders       – lid namens de Bewonerscie
Mw. J.Pietersen     – bestuurslid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland op grond van Europese wetgeving voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Het bestuur van Woongemeenschap De Koopvaarder heeft hiervoor een reglement vastgesteld. Hier vindt u meer informatie: AVG website.

 

 

 

 

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen