Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Organisatie

De woongemeenschap heeft een eigen bestuur, bestaande uit bewoners. Het bestuur regelt de gang van zaken in de woongemeenschap. Dat ligt allemaal vast in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Een delegatie van het bestuur geeft aan belangstellenden informatie over het wonen in de woongemeenschap en beantwoordt vragen. Zij voert ook de gesprekken met de toekomstige bewoners. Daarin wordt vooral gekeken naar de motivatie om in De Koopvaarder te komen wonen.

Aspirant-bewoners
zijn zij die door het bestuur als toekomstige bewoners zijn toegelaten. Zij worden geplaatst op de wachtlijst van woningzoekenden.
Aspirant-bewoners kunnen aan de activiteiten in de woongemeenschap deelnemen en kunnen zo alvast ‘wennen’ aan hun toekomstige  woonomgeving.
Zij worden iedere maand op de hoogte gesteld van de activiteiten die plaatsvinden.

Als er een appartement vrijkomt dan draagt het bestuur  de nieuwe bewoner(s) aan Intermaris voor. Het appartement wordt namelijk gehuurd van Woningcorporatie Intermaris en deze beslist of de woning aan hen verhuurd gaat worden.

 

 

 
 

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen