Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Woongemeenschap

Woongemeenschap De Koopvaarder is een appartementencomplex met 60 woningen en één gemeenschappelijke recreatieruimte. De woningen worden gehuurd van woning­corporatie Intermaris.
De bewoners organiseren zelf tal van activiteiten waar iedere bewoner aan kan deelnemen, op vrijwillige basis! Soms verlenen en accepteren de bewoners (buren)hulp. Het gemeenschappelijke van een woongemeenschap is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn gekoppeld aan saamhorigheid. Bewoner zijn van een woongemeenschap is elkaar kennen en soms elkaar helpen met hand- en spandiensten.

De bewoners organiseren zelf ook allerhande activiteiten waardoor je sociale contacten dichtbij huis zijn! Daardoor is het mogelijk om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vereenzaming is bijna niet mogelijk! De bewoners vormen samen een vereniging. In De Koopvaarder mag het bestuur zelf bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.
Woongemeenschap De Koopvaarder is geen bejaarden– of verzorgingshuis. Verzorging dient een bewoner zelf te regelen met de daarvoor bestemde instanties.

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen