Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Woongemeenschap

Woongemeenschap De Koopvaarder is een appartementencomplex met zelfstandige woningen en één gemeenschappelijke recreatieruimte. In een woonge­meen­schap huur je zelfstandig een woning van woning­corporatie Intermaris, maar woon je gezamenlijk bin­nen de muren van een appartementencomplex. De bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten en verlenen en accepteren soms (buren)hulp. Het gemeenschappelijke van een woongemeenschap is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn gekoppeld aan saamhorigheid. Bewoner zijn van een woongemeenschap is elkaar kennen en soms elkaar helpen met hand- en spandiensten. 

De bewoners organiseren zelf ook allerhande activiteiten. Je sociale contacten zijn dus dichtbij huis! Daardoor is het mogelijk om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vereenzaming is bijna niet mogelijk! De bewoners vormen samen een vereniging. In De Koopvaarder mag het bestuur zelf bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. 

Woongemeenschap De Koopvaarder is geen bejaarden– of verzorgingshuis. Verzorging dient een bewoner zelf te regelen met de daarvoor bestemde instanties. 

Ons motto: Gezamenlijk, maar wel privé!

 

 

 

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen