Woongemeenschap

 

“De Koopvaarder”

Wooncomplex voor senioren

 

 

De Koopvaarder heeft het juiste woonconcept voor senioren

Woongemeenschap

Een woongemeenschap is een appartementen-complex met zelfstandige woningen met één gemeenschappelijke ruimte. De bewoners nemen gezamenlijk deel aan activiteiten en verlenen en accepteren soms (buren)hulp. De bewoners vormen samen een vereniging.  In een woonge­meen­schap huur je zelfstandig een woning van een woning­corporatie, maar woon je gezamenlijk bin­nen de muren van een appartementencomplex. In De Koopvaarder mag het bestuur zelf bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. Het gemeenschappelijke van een woongemeenschap is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn gekoppeld aan saamhorigheid.

Woongemeenschap De Koopvaarder is geen bejaarden– of verzorgingshuis. Verzorging dient een bewoner zelf te regelen met de daarvoor bestemde instanties. 
Bewoner zijn van een woongemeenschap is elkaar kennen en soms elkaar helpen met hand- en spandiensten. De bewoners organiseren zelf ook allerhande activiteiten. Je sociale contacten zijn dus dichtbij huis! Daardoor is het mogelijk om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vereenzaming is bijna niet mogelijk!

Ons motto: Gezamenlijk, maar wel privé!

 

 

 

Gelegen in Hoorn, in de wijk Risdam, in de nabijheid van het winkelcentrum De Huesmolen